کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: بازاریابی رسانه اجتماعی
تعداد مقالات: 1
عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 9-28

زهرا علم؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری