کلیدواژه‌ها = گوشی هوشمند
تعداد مقالات: 1
تأثیر انگیزه های فردی بر پذیرش گوشی هوشمند برای دسترسی به خدمات ورزشی

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 175-196

نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی