کلیدواژه‌ها = صنعت ورزش
تعداد مقالات: 7
شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1437.1992

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی


شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.640


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.652

مجتبی جودی1؛ مهدی نادری نسب؛ وحید مقدم؛ رحیم رمضانی نژاد


تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.659

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی


شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1904.2354

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 89-100

عباس شعبانی؛ علیرضا بهرامی


راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 193-208

وحید ساعتچیان؛ سید فریده حداوی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری