کلیدواژه‌ها = صنعت ورزش
تعداد مقالات: 8
شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1437.1992

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.652

مجتبی جودی1؛ مهدی نادری نسب؛ وحید مقدم؛ رحیم رمضانی نژاد


تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.659

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی


شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1904.2354

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.818

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم


شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 183-210

10.22034/ssys.2022.640

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سیدمحمدحسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی


مطالعه منابع درآمدی و صنعت ورزش در استان مرکزی

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 89-100

عباس شعبانی؛ علیرضا بهرامی


راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 193-208

وحید ساعتچیان؛ سید فریده حداوی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری