کلیدواژه‌ها = نخبه
تعداد مقالات: 2
تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1753.2241

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی


بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر میزان گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 297-322

سعیده بزرگ زاد؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی