کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر میزان گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 297-322

سعیده بزرگ زاد؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی