کلیدواژه‌ها = مدیریت ارتباط صنعت و دانشگاه و دانشکده تربیت بدنی
تعداد مقالات: 1
راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 193-208

وحید ساعتچیان؛ سید فریده حداوی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری