کلیدواژه‌ها = فوتبال
تعداد مقالات: 12
شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1875.2334

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1667.2170

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور


طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1824.2294

معصومه کلاته سیفری؛ علی محمدی


مقایسه حمایت سازمانی، تبانی وخشونت ادارک شده در میان داوران فوتبال ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2140.2528

محمد امین سواری؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا


طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2393.2721

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ فاطمه روشنی


بررسی ریسک های زنجیره تامین پایدار باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2486.2800

رسول طریقی؛ سید محمد حسین رضوی


تحلیل کیفی کاهش احتمال بروز تبانی در فوتبال ایران (رویکرد داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2530.2828

عاطفه سادات میرمهدوی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی


بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

دوره 21، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 91-110

10.22034/ssys.2022.703.1475

رضا خجسته اقبال؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

دوره 21، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 165-182

10.22034/ssys.2022.728.1497

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی


تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 231-246

10.22034/ssys.2021.465

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا