کلیدواژه‌ها = شایستگی
تعداد مقالات: 5
طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1651.2157

بهروز منتقمی


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعة صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2363.2696

محمود شاه کرمی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار


طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2481.2799

سید غلام رضا رضوی؛ محمد نیکروان؛ سید عماد حسینی


طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 309-324

10.22034/ssys.2021.469

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان


طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 23-40

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر