کلیدواژه‌ها = نخبگان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 1
طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 23-40

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر