کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: حکمرانی بهینه
تعداد مقالات: 1
عوامل حکمرانی بهینه در روابط بین الملل ورزش ایران

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 97-112

ماندانا رسولی؛ سید نصراله سجادی؛ نسرین مصفا؛ نازنین راسخ