کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: راهکار
تعداد مقالات: 1
شناسایی راهکارها و پیامدهای حضور زنان در استادیوم فوتبال به‌عنوان تماشاگر

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 169-184

اکرم فراهانی؛ عزت اله شاه منصوری؛ زینب مندعلیزاده