کلیدواژه‌ها = جامعه‏پذیری جنسیتی و زنان سالمند
تعداد مقالات: 1
بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت زنان سالمند شهر تهران در برنامه‌های ورزش همگانی

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 203-216

حمیده صادقی؛ سیدسعید آقایی؛ بهرام قدیمی