کلیدواژه‌ها = وزارت ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 15
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان‌شناختی وزارت ورزش و جوانان کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.834.1571

سجاد بیرامی؛ علی محمد صفانیا؛ اکبر آفرینش


ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1800.2281

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی


طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1185.1815

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری


تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1331.1922

مسعود سلیمانی؛ نصرالله سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مهرزاد حمیدی


تدوین مدل ارتباطی بین جهت گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1085.1762

مجید ورمقانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ معصومه مجیدی پرست؛ نصراله عرفانی


تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1416.1980

محمد سعید صالح نیا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زهرا حاجی انزوهایی


سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1462.2005

شهرام نظری؛ محمدحسین قربانی؛ محسن خمارلو؛ احسان قائم مقامی


تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1649.2155

کاوه آزاده؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ نصراله محمدی


طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی کل وزارت ورزش و جوانان با روش نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1714.2208

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی


تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1766.2251

حسین صفری نسرانی؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش؛ پریوش نوربخش


تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.702

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری


بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2143.2530

صادق جلالی؛ ساره جعفری؛ اسما قانع


طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2193.2567

سجاد طیبی؛ جمشید همتی مرادآبادی؛ ولی نوذری


شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2210.2577

طاهره باقری زاده؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری


ارزیابی میزان هوشمندی استراتژیک سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 239-254

مهران تیشه‌گران؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ سیدصلاح الدین نقشبندی