کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 255-272

پوریا بهاران؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی