کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: توسعه ورزش
تعداد مقالات: 2
طراحی الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش‌های پایه (مطالعه موردی: ژیمناستیک)

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 95-112

آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیان


شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 113-134

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی