کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری عمومی
تعداد مقالات: 1
شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 113-134

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی