کلیدواژه‌ها = سازگاری اجتماعی و توانمندسازی
تعداد مقالات: 1
تاثیر هنر رزمی ترکیبی بر اصلاح رفتار نابهنجار و سازگاری اجتماعی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست

دوره 20، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 253-276

سیدمحمد موسوی؛ نادر پوراصغریان؛ محمد تقی دلیر نقی نیا