کلیدواژه‌ها = بهبود شاخص ها و توسعه یافتگی
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 159-174

10.22034/ssys.2021.461

فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی؛ رضا محمد کاظمی؛ شیوا آزادفدا