کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: جانشین پروری
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 309-324

10.22034/ssys.2021.469

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان