کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: بازی‌های المپیک
تعداد مقالات: 1
شناسایی عوامل موثر بر تثبیت جایگاه ورزش کشتى در بازی‌های المپیک

دوره 20، شماره 54، اسفند 1400

10.22034/ssys.2022.476

اکبر بهتری؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمد رضا اسمعیلی