کلیدواژه‌ها = رفتارهای پرخطر
تعداد مقالات: 5
عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1945.2378

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران

دوره 18، شماره 43، خرداد 1398، صفحه 53-70

قباد کاظمی؛ ستار پروین


نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

دوره 16، شماره 37، آذر 1396، صفحه 61-72

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی