کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 3
تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1753.2241

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی


تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2046.2468

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی


شناسایی موانع رشد استارت آپ ها در بخش ورزش و ارائه راهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1973.2402

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ محمد رضا عظیمی