کلیدواژه‌ها = لیگ برتر فوتبال
تعداد مقالات: 3
تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1088.1744

خیام اکبری اصل هاسونی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی


طراحی مدل برندسازی لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2085.2489

تریفه پیامی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپوریقینی


بررسی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2215.2584

زهرا مرادی سرکارآباد؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علیمحمد امیرتاش؛ علی زارعی