کلیدواژه‌ها = تعیین‌کننده های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1770.2258

علی اصغر اسماعیل زاده