کلیدواژه‌ها = توسعه ورزش قهرمانی
تعداد مقالات: 2
شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1436.1988

ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


ارزیابی نقش سطوح سه گانه (کلان، میان و خرد) در توسعۀ ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1263.1874

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر