کلیدواژه‌ها = تحلیل تماتیک
تعداد مقالات: 2
تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1950.2383

زویا تباری؛ اکبر طالب پور؛ طیبه زرگر


شناسایی جذابیت های ورزش زورخانه ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1393.1965

سجاد قاسم پور؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری