کلیدواژه‌ها = ) QSPMروش کمی تصمیم گیری) و) SWOT نقاط قوت
تعداد مقالات: 1