کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
تعداد مقالات: 2
مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1963.2392

مریم نظری منتظر؛ فرشید نمامیان؛ سید رضا حسنی


طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2003.2421

پروین آزادگان؛ شهاب بهرامی؛ کورش ویسی؛ حسن صفی خانی