کلیدواژه‌ها = تصویر سازی ذهنی غیرفعال و دانشجویان پسر
تعداد مقالات: 1
تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیر فعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 43-60

زهرا روزبهانی؛ غلامرضا لطفی؛ فرشید طهماسبی