کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 5
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2168.2549

مهدی علیخواه؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ


آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2347.2683

مهری تبریزی یگانه؛ مینا حکاک زاده؛ محمد پوررنجبر


سناریوپردازی آینده بازاریابی خدمات باشگاه‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2410.2734

مسلم امیریان؛ سید جلیل میر یوسفی؛ مینا حکاک زاده


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعة صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2363.2696

محمود شاه کرمی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار


شناسایی پیشران‌های آیندۀ کسب میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2434.2758

میثم کریمی؛ عادل افکار؛ غلام رضا خاکسار؛ مجید سلیمانی