کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی "؛ حقوق ورزشی"؛ تقصیر "؛ دعاوی ورزشی"؛
تعداد مقالات: 1
شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی

دوره 21، شماره 56، شهریور 1401، صفحه 27-38

10.22034/ssys.2022.1732.2224

هادی کاظمی؛ جواد شهلایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ حبیب هنری