کلیدواژه‌ها = عوامل جامعه‌شناختی
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل جامعه‌شناختی پرخاشگری تماشاگران از دیدگاه تماشاگران مسابقات فوتبال شهر تبریز

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 147-157

محمدرسول خدادادی؛ سعید یوسفی؛ سعید رضایی؛ علی جمالی