کلیدواژه‌ها = اثربخشی سازمانی و وزارت ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 1
ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 29-40

مهرزاد حمیدی؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نقی پور اصل