کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 10
بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1168.1808

علی همتی عفیف؛ مرتضی انوشه


تدوین الگوی جامعه پذیری شهروندان از طریق مشارکت در ورزش همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1368.1946

محبوبه خداپرست؛ مهدی سلیمی


ساخت، روایی و پایایی‌سنجی پرسشنامۀ عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1744.2235

سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی قاسمی سیانی


بررسی آینده نگر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی با استفاده از روش تحلیل علی لایه ای

دوره 21، شماره 57، آذر 1401، صفحه 193-212

10.22034/ssys.2022.1623.2133

مهدی نیکویه؛ علی همتی عفیف؛ عین اله کشاورز ترک؛ شهریار شیرویه پور


تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 67-82

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی


تحلیل اثر نقش شبکه‌های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی

دوره 19، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 223-246

سعیده رضوی؛ نیما ماجدی؛ فریبا محمدیات


بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 71-80

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمدرضا نیک نژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس صمدی


ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در ایران

دوره 12، شماره 19، اردیبهشت 1392، صفحه 143-164

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا