کلیدواژه‌ها = دستگاه قلبی وتنفسی و انعطاف پذیری
تعداد مقالات: 1
تاثیر حرکات اصلاحی برانعطاف پذیری و دستگاه قلبی و تنفسی دختران نوجوان دارای اسکولیوز

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 101-110

یحیی سخنگویی؛ فریبا محمدیان؛ مژگان زیوریان