کلیدواژه‌ها = راهبرد
تعداد مقالات: 7
تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه راهبردهای استعدادیابی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2133.2523

عسگر قنبری؛ مجید خوروش؛ احمدرضا عسکری


تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزشی تنیس روی میز ایران با استفاده از رویکرد A’WOT

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 241-260

محمود علیزاده؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی


راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 9-26

علی Ali؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی


طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان بر اساس مدل SWOT

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 91-105

شعله سهرابی مقدم؛ لیلا قربانی قهفرخی