کلیدواژه‌ها = مدل معادلات ساختاری و وزارت ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 1
طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 10-36

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری