کلیدواژه‌ها = موانع ورزشی و فرصت های ورزشی
تعداد مقالات: 1
چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن

دوره 14، شماره 29، آذر 1394، صفحه 201-214

حمیدرضا صادقی پور؛ محبوبه جهانیان؛ سید راضیه موسوی