کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تصویر بدن
تعداد مقالات: 2
بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی از تصویر بدن در بین ورزشکاران بدن‌ساز شهر یزد

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 99-108

مهربان پارسامهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ جواد مداحی؛ یزدان کریمی منجرمویی


بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر تصویر بدن با تأکید بر سبک زندگی در بین دختران و زنان جوان

دوره 14، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 179-201

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فرد؛ مسعود دارابی