کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: جوانان
تعداد مقالات: 17
جوانان و موانع ازدواج

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 9-34

سید محسن بنی جمالی؛ سهیلا صادقی فسایی


تغییرات نگرشی جوانان به گروه‌های مرجع

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 57-80

حسن کلاشلو؛ فریده عقیلی


جوانان و تنهایی به‌مثابه سبک‌زندگی: مطالعه‌ای در شهر تهران

دوره 18، شماره 45، آذر 1398، صفحه 105-126

الهام رحمت‌آبادی؛ سهیلا علیرضانژاد؛ حسین ابوالحسن تنهایی


جوانان، خانواده و مدیریت ازدواج

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 167-192

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی


تاثیر آموزش کیفی بر اشتغال و هویت فردی جوانان

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 217-236

پروین داداندیش؛ حمید رهنورد


تحلیلی بر جایگاه حق اشتغال جوانان در قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه ملی

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 177-198

جعفر سطوتی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


بررسی تطبیقی انطباق با زندگی شهری در بین جوانان و سالمندان شهر تهران

دوره 17، شماره 40، شهریور 1397، صفحه 265-285

محمد احمدی زیدکندی؛ عالیه شکر بیگی؛ امیدعلی احمدی


مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 9-32

مهدی سلیمانی؛ ضیا هاشمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی


جوانان، مقدمات ازدواج و راهبردهای ایشان در رو به رو شدن با ازدواج

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 195-219

سهیلا صادقی فسایی؛ سید محسن بنی جمالی


نقش تشکل های غیر دولتی در توسعه حقوق جوانان

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 57-75

رسول منتجب نیا؛ روح اله مدبر؛ داود نوری


بهداشت و سلامت جوانان؛ بررسی وضعیت و چالش‌ها

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 33-54

سیدمحسن بنی جمالی