کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: موفقیت ورزشی
تعداد مقالات: 1
کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص‌های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم‌های ایران دررویدادهای بین‌المللی

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 129-146

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف