کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ورزش
تعداد مقالات: 5
سنجش نقش ورزش در برساخت گرایش‌های هویت‌خواهانه

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 185-202

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سیدنصراله سجادی؛ حسین ربیعی


تحلیل جامعه‌شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین‌الملل

دوره 20، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 217-238

کیگاوس سعیدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدعلی اصلانخانی


نقش ورزش در ارتقای حس وطن‌پرستی

دوره 18، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 79-98

امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان؛ اسماعیل ویسیا


نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران (1392-1376)

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 35-60

فاطمه شاه رضایی؛ رضا شیرزادی


نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 61-74

حسین کردلو؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ محمد رمضان زاده