کلیدواژه‌ها = خصوصی سازی
تعداد مقالات: 6
فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1991.2411

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری


بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1667.2170

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور


تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1793.2274

احسان روشن ضمیر؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

دوره 20، شماره 53، آذر 1400، صفحه 231-246

10.22034/ssys.2021.465

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا


مطالعه تحلیلی مدیریت ورزش کشور با تاکید برخصوصی سازی در ورزش (تا پایان دوره سوم توسعه: سال‌های 1357 -1383)

دوره 19، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 239-254

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی


طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 55-66

حسن قره خانی؛ جبار سیف پناهی؛ شهرام فولادی حیدرلو