کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 5
تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 67-82

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی


مدلسازی رابطه عملکرد و تعهد سازمانی با نقش میانجی تفکر راهبردی

دوره 19، شماره 50، اسفند 1399، صفحه 205-220

گلرخ عیوضی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش


ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها

دوره 19، شماره 49، آذر 1399، صفحه 113-128

فریبا عسگریان؛ شادی مجیدخواه