کلیدواژه‌ها = گردشگران ورزشی و ایران
تعداد مقالات: 1
شناسایی و رتبه بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 189-200

صدیقه اسلامی؛ جمشید همتی؛ ابراهیم زرینی