کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: اولویت
تعداد مقالات: 1
شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 9-20

کیوان شعبانی مقدم؛ حسین ذکایی؛ محمدتقی حسن زاده