موضوعات = ورزش قهرمانی
تعداد مقالات: 2
طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2523.2822

ابوالفضل گرامی؛ سید احسان امیر حسینی؛ فرهاد راد


ارائه الگوی توسعه فوتبال ساحلی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2520.2819

کوروش شجاع سنگانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی