تعداد مقالات: 823

رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی

دوره 13، شماره 24، شهریور 1393، صفحه 7-18

فرشته کتبی؛ سید محمدحسین رضوی؛ حسن نقی زاده


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر دینداری جوانان

دوره 13، شماره 23، خرداد 1393، صفحه 7-30

فیض اله نوروزی؛ سعید فرهادیان


تفاوت معیارهای همسرگزینی جوانان و والدین

دوره 12، شماره 21، آذر 1392، صفحه 7-26

اسماعیل جهانبخش


تبیین نقش عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتارهای مخرب ورزشکاران بر پایه ارزش‌های فرهنگی

دوره 12، شماره 20، شهریور 1392، صفحه 7-26

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ ساناز ستایش منش؛ صفورا دهقان؛ زهراالسادات مدنی


فراتحلیل رابطه بین عوامل اقتصادی و عملکرد ورزشی کشورها در رویدادهای ورزشی

دوره 14، شماره 28، شهریور 1394، صفحه 9-24

فرناز فخری؛ سید محمدحسین رضوی؛ امیررضا خادم


فراتحلیل جامع رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجین جوان ایرانی

دوره 14، شماره 27، خرداد 1394، صفحه 9-20

علی اصغر دادمهر؛ علی احمد یحیوی؛ کاظم رضایی؛ مجیب سنایی مهر


تدوین مدل ارتباطی سرمایه‌ اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 13، شماره 26، اسفند 1393، صفحه 9-22

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی

دوره 13، شماره 25، آذر 1393، صفحه 9-24

جواد خدادادی سنگده؛ علی محمد نظری؛ خدابخش احمدی؛ خدابخش حسنی


اهمیت و نقش اخلاق در ورزش و المپیک

دوره 12، شماره 22، اسفند 1392، صفحه 9-16

سید محمدحسین رضوی؛ سید محمد نیازی


مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون مفهوم جوان و جوانی

دوره 12، شماره 19، اردیبهشت 1392، صفحه 9-28

جعفر سطوتی


بررسی عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی زندگی جوانان شهر تهران

دوره 15، شماره 31، خرداد 1395، صفحه 9-32

افسانه کمالی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ زینب عباسی


بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون‌های منتخب ورزشی

دوره 15، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 9-24

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ حمیدرضا مقصودی ایمن


تبیین جامعه شناختی مشارکت جوانان، علل، صور و چالش ها (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 15، شماره 33، آذر 1395، صفحه 9-44

رضا کریمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ مهرداد نوابخش


شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه حقوق ورزشی در ایران

دوره 15، شماره 34، دی 1395، صفحه 9-20

کیوان شعبانی مقدم؛ حسین ذکایی؛ محمدتقی حسن زاده


زمینه های جامعه شناختی شکل گیری و گسترش شهروند جهانی در بین جوانان

دوره 16، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 9-28

آذر رشتیانی؛ سیف اله سیف اللهی؛ غلامعباس توسلی؛ محمدرضا جوادی یگانه


توصیف و تحلیل سیر تحولات مدیریت ورزش همگانی (1393 – 1357) با تاکید بر برنامه های اول تا پنجم توسعه

دوره 16، شماره 36، شهریور 1396، صفحه 9-22

ابوالفضل ملا جعفری؛ فرشاد تجاری؛ محمد رضا اسمعیلی


طراحی مدل نقش مدیریتی وزارت ورزش و جوانان در خصوصی‌سازی ورزش ایران

دوره 16، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 9-24

حجت محمدی مغانی؛ سید محمد کاشف؛ حبیب هنری؛ حسن قره خانی


مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان

دوره 17، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 9-32

مهدی سلیمانی؛ ضیا هاشمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی


شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن

دوره 17، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 9-32

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سید عبدالحمید احمدی


راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 18، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 9-26

علی Ali؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی