دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.857.1586

مظاهر ذوالفقاری؛ زهرا نوبخت؛ مهدی نادری نسب


شناسایی نقش باشگاه در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.732.1615

بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.949.1644

علیرضا پاشائی خامنه؛ فرشاد امامی؛ 3. سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1907.2359

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی


تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1652.2158

یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج


فراتحلیل عوامل موثر بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1780.2264

محبوب ذکی؛ محمد نصیری


الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.876.1596

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه


کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1418.1979

مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری


الگوی ساختاری تفسیری بازنشستگی نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1981.2404

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی


تحلیل روابط ابعاد و شاخص‌های بازاریابی تحت وب؛ باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1985.2407

سمیه حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ رسول نظری


تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.689.1462

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی


تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1708.2206

اسلام کریمی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش


تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1148.1787

صدیق محمودی؛ مظفر یکتایار؛ مهرداد محرم زاده


شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1363.1941

الهام جیحونی؛ نصرالله محمدی؛ مرتضی دوستی؛ سعید امیرنژاد


ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1689.2188

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع


عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1945.2378

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1901.2351

سید محسن بنی‌جمالی


عواطف زیسته جوانان در پاندمی کووید19: یک مطالعه پدیدارشناختی در سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1978.2403

الهام شیردل؛ مریم محمدی؛ فاطمه حامی کارگر


جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1961.2391

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب


" سرگشتگی جوانان " و آموزه ی " فن زیستن در خویش " علی شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1568.2089

جعفر قدیری نوفرست؛ علی اکبر امینی


تحلیل روند شهروندی دختران جوان مؤسس سمن‌های جوانان اصفهان: پژوهشی روایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2004.2422

سمانه استکی اورگانی؛ پروین قاسمی؛ علی هاشمیان فر


بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان با تأکید بر عامل فساد ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2038.2452

ربابه اصلانی؛ صمد رسول زاده؛ مهرداد محمدیان


کنش حمایتی سمن‌های جوانان استان مرکزی در دوران شیوع ویروس کووید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2022.2441

ابوالفضل فتح‌آبادی


نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1391.1964

راحله بحیرایی؛ بهرام قدیمی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ علی باصری؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی


شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.963.1655

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1436.1988

ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1497.2033

محمد علی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ علی یحیی نژاد؛ زین العابدین فلاح


تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی در بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1725.2223

بهناز خیاط؛ فریبا محمدیان؛ نیما ماجدی


تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1753.2241

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی


طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1783.2267

مجید کریمی؛ نیما ماجدی؛ لیلا صفاری؛ حسین کلهر


بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ورزشی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1877.2331

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی


طراحی نقش رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی و اینرسی سازمانی با نقش میانجی بطالت اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1886.2340

حسین عامریان؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ محمد سیاوشی


طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1902.2356

احمدرضا کیانی؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد Mehrzad


آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1795.2275

حسین صالح؛ فرشاد تجاری؛ حمید سجادی هزاوه


تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1940.2374

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی


طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1100.1752

رحیم رمضانی نژاد؛ شاهرخ بهمئی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ حسین ملتفت


تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1108.1759

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل


اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1143.1785

قدرت الله باقری؛ علی مقدم زاده؛ حسن اسدی دستجردی؛ حسن الماسی؛ مجید جاوید


طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1370.1949

نعمت صادقپور؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا


ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1439.1990

ابوالفضل عمویی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سید عباس بی نیاز


شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1875.2334

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌های موثر بر رفتار سازمانی در ورزش کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی: رشته ورزشی تنیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1930.2370

شراره نوروزی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1991.2411

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری


طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1451.2001

عزیزاله ایروان جم؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی


طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1651.2157

بهروز منتقمی


ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1800.2281

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی


تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1950.2383

زویا تباری؛ اکبر طالب پور؛ طیبه زرگر


شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.2005.2425

جعفر برقی مقدم؛ علی نعمتی خیاوی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی


شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1437.1992

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی


تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید بر روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1699.2193

امیر حسین لباف؛ مسعود نادریان جهرمی


مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در چارچوب مقررات دیوان بین‌المللی داوری ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1939.2375

افشین جعفری؛ هدایت‌الله درخشان


عوامل موثر بر رقابت پذیری برند های پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2002.2420

ابوالفضل فراهانی؛ مریم کاظمی؛ علیمحمد صفانیا؛ حمید قاسمی


بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1164.1799

روح الله عسگری گندمانی؛ صدیقه افلاطون؛ علی صابری؛ ابراهیم دلدار


بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1168.1808

علی همتی عفیف؛ مرتضی انوشه


رابطه بین تحصیلات و ازدواج دختران در ایران در دوره 1395-1385: تحلیل ثانویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2070.2476

فاطمه تنها؛ رسول صادقی


ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2187.2561

زهرا سادات مشیر مشیر استخاره؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی


مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1963.2392

مریم نظری منتظر؛ فرشید نمامیان؛ سید رضا حسنی


طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره مندی از استعداد های جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2060.2469

شیرین عبدلی؛ حامد رحمانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


بررسی پیشایندهای فردی و محیطی مصرف مواد مخدّر در بین دانشجویان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2087.2491

رقیه علائی


بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2088.2501

محسن کیانی؛ سوده مقصودی


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری اشتغال جوانان در بخش دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2149.2536

جعفر عینعلی؛ محمد موسوی؛ طاهره فیضی؛ زهرا فروتنی


تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2200.2572

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


مطالعة طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه‌ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش‌آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1269.1878

جواد پذیرش؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ حمید قاسمی


سوء رفتار مربیان و اثربخشی ادراک شده ورزشکاران از مربیگری: نقش واسطه ای ‏ رابطه مربی- ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1488.2027

پدیده بلوری زاده؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمدرضا اسمعیلی


شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1715.2209

سلمان علوی؛ احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ احمد گرامی


تحلیل رفتار سیاسی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1724.2222

ایلیا سادات وجدانی طباطبایی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا رمضانی نوبخت


مدل مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1726.2218

ناصر گل محمدی؛ احمدرضا عسکری؛ مجید خوروش


نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1889.2341

محمد علی نودهی؛ محمد سنایی؛ امیرمحمد هدایتی


مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1958.2389

سیده فاطمه بدیعی نامقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری


تدوین مدل سودآوری باشگاه‌های بدنسازی خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2007.2424

لیلا طالب زاده؛ حمید جنانی؛ محبوب شیخعلی زاده؛ محمد رحیم نجف زاده


راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2013.2430

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد


طراحی مدل برندسازی لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2085.2489

تریفه پیامی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپوریقینی


طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2209.2583

ام البنین ازمشا


طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1180.1814

علی چوری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1185.1815

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری


تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1102.1754

موعود بنیادی فرد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


ارزیابی نقش سطوح سه گانه (کلان، میان و خرد) در توسعۀ ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1263.1874

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر


تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1426.1986

مهران آتشی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علیمحمد صفانیا


بررسی رابطه علی چابکی سازمانی بر توانمند سازی با نقش میانجی فناوری اطلاعات و سازمان یادگیرنده کارکنان هیئت های اسکیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2098.2499

فرشته زارعی؛ مهدی کهندل


شناسایی شاخص های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2131.2521

حمیرا احمدی مجد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ علی اصغر دورودیان


بررسی راهبردها و پیامدهای توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2114.2522

مهران احدی؛ مرتضی مطهری؛ رضا بهدری


تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه راهبردهای استعدادیابی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2133.2523

عسگر قنبری؛ مجید خوروش؛ احمدرضا عسکری


شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی جودوی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2169.2550

مسعود حاجی آخوندزاده؛ جاسم منوچهری؛ فرشاد تجاری


تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2046.2468

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی


تحلیل عوامل فناورانه/ آموزشی موثر بر ترویج وتوسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1259.1872

مرتضی دوستی؛ منصوره مهدی نژاد؛ سعید تابش


آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1286.1891

جواد محمدخانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی


تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1331.1922

مسعود سلیمانی؛ نصرالله سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مهرزاد حمیدی


تدوین الگوی جامعه پذیری شهروندان از طریق مشارکت در ورزش همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1368.1946

محبوبه خداپرست؛ مهدی سلیمی


شناسایی جذابیت های ورزش زورخانه ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1393.1965

سجاد قاسم پور؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری


تدوین مدل ارتباطی بین جهت گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1085.1762

مجید ورمقانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ معصومه مجیدی پرست؛ نصراله عرفانی


تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1416.1980

محمد سعید صالح نیا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زهرا حاجی انزوهایی


الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1011.1692

لیلا بهرامی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری


سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1462.2005

شهرام نظری؛ محمدحسین قربانی؛ محسن خمارلو؛ احسان قائم مقامی


رابطه نفرت‌پراکنی اینترنتی با امنیت و لذت اجتماعی با تاکید بر نقس میانجی نگرش رسانه‌های اجتماعی در ورزشکاران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2259.2618

علی اصغر دورودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره


نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.643

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی


شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.645

شهره صادقی1


تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.651

احدیه صادقی کلانی؛ 2. شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.652

مجتبی جودی1؛ مهدی نادری نسب؛ وحید مقدم؛ رحیم رمضانی نژاد


بررسی مولفه ها و شاخص های موثر در پیاده سازی آموزش مجازی و آنلاین به منظور تدوین مدل راهبردی مناسب ( بر مبنای امکان سنجی) در اداره های ورزش و جوانان استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1458.2002

کمال باقری؛ مهدی باقری؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


شناسایی مزایا و معایب به‌کارگیری مدیران جوان در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2271.2630

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ افسانه دهقانپور فراشاه


شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1218.1842

فریبا محمدیان؛ سید رضا صالحی امیری؛ مهدی هنرمند


بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1280.1886

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی


مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1470.2012

رضا گرجی مرغملکی؛ مهدی سلیمی؛ رسول نظری


تدوین الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1477.2018

ایدین حاجی بکلو؛ سید عماد حسینی؛ جمشید سیار نژاد


تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.659

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی


تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1531.2056

عبدلحمید زیتونلی


شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1495.2031

محمدرضا رجبی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ غلامعلی کارگر؛ حبیب هنری


بررسی و اولویت‌بندی عوامل ورزشی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1229.1850

حسین زارعیان؛ الهام فسنقری؛ محمدصادق افروزه؛ سعید تابش


شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1608.2119

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی


حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1610.2121

اصغر غلامی؛ فرشاد امامی؛ سعید امیرنژاد؛ جمشید سیارنژاد


تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان‌های ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1627.2136

علی رشیدی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی


تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.666

کاوه میرانی؛ زهراحاجی انزهایی؛ وحید ربیعی؛ شاهو زمانی دادانه


بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1667.2170

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور


تاثیر ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1819.2293

سمیه تربتیان مشهدی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


تدوین الگوی تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2034.2449

مجید سلیمانی؛ یوسف خدرویسی؛ عادل افکار


شناسایی و اولویتبندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.670

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی


بهینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1448.1998

رسول منعم؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سیروس احمدی


تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1649.2155

کاوه آزاده؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ نصراله محمدی


نقش گردشگری‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1665.2168

زهرا محمودی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا نوبخت


ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1680.2180

امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی


طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی کل وزارت ورزش و جوانان با روش نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1714.2208

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی


ساخت، روایی و پایایی‌سنجی پرسشنامۀ عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1744.2235

سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی قاسمی سیانی


ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1749.2247

افشین اخگر؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطان پناه


تأثیرات شیوع کووید-19 بر میزان فعالیت‌های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1782.2266

شمس الدین رضایی


شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1784.2268

علی کاشی؛ زهرا سرلک


طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید برتوسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1790.2272

امید فتح الهی پروانه؛ میرحسن سیدعامری؛ سید نصرالله سجادی


تدوین مدل کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1852.2313

لاچین نورالهی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ رضا نیک بخش


ارائه مدل فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات‌فراغت در مراحل مختلف زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1999.2416

آمنه اسدالهی؛ سید حمید سجادی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


طراحی مدل توسعه اکوسیستمی ورزش در شمال کشور براساس همسوسازی حوزه‌های همگانی و قهرمانی و همگرایی بین استانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2031.2444

کیانوش دیلمی؛ فرزاد غفوری؛ جواد شهلایی باقری؛ غلامعلی کارگر


تدوین مدل شایسته سالاری مدیران سازمانهای ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1975.2464

مسلم کاظمی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة ورزش تفریحی زنان ایران با استفاده از تکنیک دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2127.2517

الهه سعادتی فرد؛ الهام فسنقری


بررسی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2215.2584

زهرا مرادی سرکارآباد؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علیمحمد امیرتاش؛ علی زارعی


تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی خراسان رضوی و ارائه استراتژی‌های توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1750.2239

محمد اردمه؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


مطالعه کیفی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشور با

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1765.2250

محمد نوروزیان؛ مژگان خدامراپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطانپناه


تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1793.2274

احسان روشن ضمیر؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1806.2284

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری


شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1815.2289

مهدی آرمندنیا؛ محبوبه نقوی؛ برانوش نیک بین


طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1824.2294

معصومه کلاته سیفری؛ علی محمدی


تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1827.2296

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ مهدی رستگاری


تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1766.2251

حسین صفری نسرانی؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش؛ پریوش نوربخش


کاربست شیوه‌های تبلیغات سبز مبتنی بر‌ارزش‌های بومی در مدیریت اماکن ورزشی (مطالعه موردی: یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1839.2303

فاطمه دانشگر؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی


تدوین مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2048.2459

آذر هاشمی؛ فریده اشرف گنجویی؛ شیوا آزادفدا؛ حمید سجادی هزاوه


شناسایی شاخص های خط مشی گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2066.2474

ندا سعیدنیا؛ حمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ جاسم منوچهری


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2168.2549

مهدی علیخواه؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ


تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2176.2556

سعید مولایی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی


ورزش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2197.2570

محسن بهمنی؛ رضا صابونچی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی


شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2296.2650

راحله قمصری خواص؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی


تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.702

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری


واکاوی دلایل شکست پرونده‌های حقوقی ایران در دعاوی بین‌المللی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1873.2328

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور


شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1904.2354

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


طراحی الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.705

زهرا برزگر یزدی؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب


ارزیابی و رتبه بندی کارایی هیات های کاراته استان های کشور با استفاده از الگوی BCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1917.2364

سید محمد علی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1922.2365

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون


ارائه الگوی تعاملی نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا با استفاده از رویکرد دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1956.2388

محمد حسن قزلی؛ لیلا جمشیدیان؛ مهرزاد مقدسی


تدوین الگوی ساختاری‌تفسیری توسعه بازاریابی فدراسیون رزمی (انجمن‌های ورزش‌های‌رزمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1960.2390

محسن احمدی؛ نعمت الله نعمتی؛ طاهره باقرپور


شناسایی موانع رشد استارت آپ ها در بخش ورزش و ارائه راهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1973.2402

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ محمد رضا عظیمی


طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2003.2421

پروین آزادگان؛ شهاب بهرامی؛ کورش ویسی؛ حسن صفی خانی


ارزیابی اماکن ورزشی شهر تبریز با توجه به فاکتورهای پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2018.2435

مجتبی بابائیان؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپور یقینی؛ جعفر برقی مقدم


طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2196.2571

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ محمدحسن فردوسی؛ زهرا هژبرنیا؛ نجف آقایی


ارائه مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2283.2639

گلرخ عیوضی کلش؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی


الگوی پیشنهادی مدیریت کشتی آزاد ایران برای المپیک 2024 پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2020.2437

فاطمه رضاپور؛ مهرداد محرم زاده


ارائه راهکارهای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2035.2451

محسن رضائی؛ میثاق حسینی کشتان؛ رضا سعیدی؛ صلاح دستوم


مقایسه حمایت سازمانی، تبانی وخشونت ادارک شده در میان داوران فوتبال ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2140.2528

محمد امین سواری؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا


بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2143.2530

صادق جلالی؛ ساره جعفری؛ اسما قانع


شناسایی پیشران های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2170.2551

ارسلان چولکی؛ رمضان کریمی


بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2174.2553

طیبه زرگر؛ استیون رین


طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2193.2567

سجاد طیبی؛ جمشید همتی مرادآبادی؛ ولی نوذری


عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2203.2573

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون


مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2208.2576

بهارک ناصری سیسی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


طراحی مدل پیامدهای توسعه بازی‌ها و ورزش‌های سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2213.2581

پیمان کاکاویسی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


ارائه مدل توسعه کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2216.2585

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ حمید قاسمی


تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2241.2606

عمر محمدی؛ کورش ویسی؛ مظفر یکتایار


تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2057.2466

طهماسب شیروانی؛ روح اله اسدی


طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2065.2473

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه سادات زرگر


بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1987.2486

مسعود نادریان جهرمی؛ الهام اخوان


ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی _ ایرانی پیشرفت در ادارات کل ورزش و جوانان، با تکنیک ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2103.2504

سید حمیدرضا اشرفی؛ کاملیا عبدی؛ امیر کاظمی


ارائه مدل تفسیری - ساختاری شاخص‌های پیش‌برنده و بازدارنده تنیس روی میز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2116.2512

مریم زینل فامیله؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2106.2513

محمد رضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب با استفاده از AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2231.2598

مهدی میرجلیلی؛ فرشاد امامی؛ حسن معصومی


طراحی مدل واکنش هواداران به برندهای احیاء شده در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2125.2518

زهرا زمانی نوروزی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


فهم جوانان از تجربه شادی پژوهشی درمیان دانشجویان جوان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2366.2700

امید ابوالفتحی؛ سعید معیدفر


بررسی خوانش جوانان از تصویرشان در برنامه‌های صداوسیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2115.2511

یوسف خجیر؛ محمد فتحی نیا؛ میثم یوسفی سرخنی


طراحی الگوی کیفی برنامه ریزی اقتصادی باشگاه های فوتبال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2263.2622

سید محمدحسین رضوی؛ مسعود فریدونی


شناسایی پیشران های آینده مدیریت سازمان‌های ورزشی با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2249.2613

زهرا ناطقی؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش


تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2260.2619

بهروز حیدرزاده؛ سعید صادقی بروجردی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ جواد شهلائی باقری


موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2264.2623

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد


شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مدیریت پیش کنشی در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2210.2577

طاهره باقری زاده؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری


تدوین چارچوب مفهومی مدیریت اثرات بحران اقتصادی بر ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22034/ssys.2022.2375.2708

رسول ضابطیان؛ محمدرضا اسماعیلی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ جاسم منوچهری


ارایة مدل ارتقا عملکرد فدراسیون ورزش دانش‌آموزی بر اساس مدل ERP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2268.2627

افسانه زارع؛ مینا حکاک زاده؛ سید جلیل میریوسفی


مطالعه زیست جنسی جوانان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2301.2653

مجید فولادیان؛ عاطفه کابلی؛ مرتضی دیاری


تأثیر سبک زندگی بر مؤلفه های هویتی جوانان استان آذربایجان غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2377.2710

غلامرضا تاج بخش؛ فرشاد گودرزی


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی و بومی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2246.2610

فریبا افشون؛ وحید رفیعی ده بیدی؛ سید احسان امیرحسینی؛ علی پیرزاد


طراحی مدل توسعه فوتسال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2280.2637

قاسم جعفری؛ سید احسان امیرحسینی؛ حمید قاسمی


ارائه الگوی توسعه ورزش‌های نوین با رویکرد تسهیل در خدمات امداد و نجات در ایران (مورد مطالعه: رشته ورزشی هوگام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2266.2625

مقداد کامرانی امیری؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ جمشید همتی مرادآبادی


فراترکیب مطالعات مهاجرت نخبه‌های‌ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2391.2718

جواد مصطفایی؛ فرزام فرزان؛ اکبر علیوردی نیا


کاربرد سیستم های اطلاعاتی GIS در پهنه بندی زیر ساخت های ورزش شهرستان سمنان و ارائه راهکارهای مدیریتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.1601.2114

حسین زیاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی


شناسایی پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور بر اساس روش تحلیل تم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2416.2741

سجاد علی پور؛ کیوان شعبانی مقدم؛ اسماعیل شریفیان؛ محمد نیکروان


ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2402.2729

ابوالحسن ثامری ندافی؛ محمد علی نودهی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


مطالعه کجروی‌های فرهنگی در محیط‌های ورزشی به روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2297.2651

محمد پورکیانی؛ صفورا صباغیان راد؛ علی افروزه


اثرات جهانی شدن بر توسعة ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2335.2673

آیناز آرخی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی


ارائه مدل نهادینه سازی جانشین پروری مدیریت ورزش بانوان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2251.2686

عاطفه امینی دهقی؛ رسول نظری؛ رخساره بادامی؛ فریبا محمدیان


بررسی تأثیر اجتماعی اپلیکیشن های ورزشی بر تحلیل رفتگی در زندگی: رویکرد دوگانۀ اشتیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2379.2712

مینا شکوریان؛ رضا نیکبخش؛ طیبه زرگر


طراحی مدل اولویت‌های استراتژیک در توسعه حرفه‌ای مربیان فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2393.2721

ظهراب گوهری؛ سمیه عمادی؛ فاطمه روشنی


شناسایی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان مقطع ابتدایی به شروع فعالیت حرفه ای در ورزش های پرمدال المپیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2253.2620

محمد زارع آبندانسری؛ نسرین عزیزیان کهن؛ ثمین مهری نژاد خطبه سرا


هویّت ملی؛ بررسی عوامل موثر بر رفتار‌های واگرایانة جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2429.2752

سارا نجف پور؛ علی تدین راد؛ سیدمحسن آل سید غفور


تحلیل روابط شاخص‌های فروش وترویج بازاریابی تحت وب؛ باشگاه های فوتبال ایران و اسپانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/ssys.2022.2142.2532

سمیه حسینی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری


طراحی مدل اخلاق تجاری مدیران سازمان های ورزشی در ایران: سنتز پژوهی بر اساس مدل سندولسکی و باروسو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2290.2646

رمضان کریمی؛ امیر دانیاری؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد باقر آرایش


مدل جامع توسعه ورزش معلولین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2333.2672

رسول باروتی؛ احمدرضا عسکری؛ الهام مشکل گشا


ارائه مدل توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2412.2737

مصطفی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ محمد علی نودهی


آینده‌پژوهی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت گردشگری ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2347.2683

مهری تبریزی یگانه؛ مینا حکاک زاده؛ محمد پوررنجبر


شناسایی ظرفیت‌ها و موانع و مشکلات گردشگری ورزشی چوگان بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2407.2732

فائزه خندابی؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجوئی؛ زینت نیک آئین


واکاوی عوامل و نشانگرهای مرتبط با کیفیت مراکز خدمات مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده: مروری منظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2256.2694

سمیرا حقوقی؛ کیوان صالحی؛ محسن شکوهی یکتا؛ ابراهیم خدایی


طراحی مدل چابکی راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2304.2655

مژگان قلعه نوی؛ لورا چپری؛ زهرا هژبرنیا؛ زهرا علم


تحلیل و مدل یابی شخصیت تیمی تیم‌های والیبال لیگ برتر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2398.2725

یوسف قاضی اردکانی؛ طیبه زرگر؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نیک بخش


شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.775

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر؛ فرشاد تجاری


طراحی برنامه راهبردی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.776

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


آثار ماده‌های قانونی 88 و 27 بر عملکرد اجرایی هیئت‌های ورزشی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.777

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی


تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2184.2562

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی


تدوین مدل سبک زندگی ورزشکاران جوان در بحران‌های سلامتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1401

10.22034/ssys.2022.2408.2733

مریم بارانی؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار


فرا ترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه ی مسئولیت مدنی درحقوق ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2278.2636

بهنام نقی پور گیوی؛ فاطمه نادریان؛ عبدالله روزفراخ


طراحی مدل ساختاری تفسیری مهمترین راهکارهای توسعه سواد رسانهای ورزشکاران حرفه ای به منظور بهبود اخلاق حرفهای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2352.2688

روح الله اسماعیل زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ لنا مطلبی؛ آتوسا قاسمی نژاد دهکردی


طراحی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت و استمرار فعالیت باشگاه‌های ورزشی خصوصی: رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2466.2782

فاطمه جوادی؛ عادل افکار؛ مجید سلیمانی


طراحی الگوی پارادایمی نگهداری خیرین ورزشی با تأکید بر ساخت اماکن ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2350.2685

اسماعیل دل داده مهربان؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری


سناریوپردازی آینده بازاریابی خدمات باشگاه‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2410.2734

مسلم امیریان؛ سید جلیل میر یوسفی؛ مینا حکاک زاده


تدوین الگوی مدیریت عملکرد فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با روش مدل ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2495.2805

رضا غفاری؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری


طراحی مدل تأثیر نام تجاری در ورزش بر فاکتورهای روان‌شناختی ورزشکاران حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2356.2692

روح اله محمودی؛ سید رضا حسنی؛ فرشید نمامیان؛ مهرداد قنبری


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعة صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران به منظور بهبود عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2363.2696

محمود شاه کرمی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار


الگوی جهانی سازی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2500.2807

مجتبی جوهری؛ رضا صابونچی؛ سید احسان امیرحسینی


ارایه الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی ساخت و توسعه اماکن ورزشی بر توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2496.2806

موسی کوشکی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


بررسی عوامل موثر بر توسعه ی استعدادیابی ورزش پاورلیفتینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2437.2760

نوید یزدانی؛ کورش ویسی


ارائه مدل مدیریت عملکرد کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2357.2693

محبوبه عابداف آرانی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی


تأثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران با توجه به نقش میانجی ارزش‌های مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.797

امیرهیراد اورسجی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی


ارزیابی تاثیر چابکی سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بر توانمندسازی سازمانی ادارات ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.1503.2039

ساناز سروری؛ علی فهیمی‌نژاد


طراحی مدل هویت ملی قهرمانان ورزشی با رویکرد تحقیقات کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22034/ssys.2022.2448.2765

عبدالرضا ساور؛ فرشاد امامی؛ سید جعفر موسوی


تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.800

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی


شناسایی نقش باشگاه در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.801

بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ سید نصراللّه سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی عوامل موثر بر توسعه تأمین مالی باشگاه های ورزشی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2023.2438

ساره کامیاب؛ محمد سلطان حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


مدل سازی اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2289.2645

مرجان همتی‌نژاد؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکی؛ فریده شریفی فر


طراحی مدل پویای بازاریابی هیجانی مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2474.2790

سامان وجدانی؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب


طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی های مدیران وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2481.2799

سید غلام رضا رضوی؛ محمد نیکروان؛ سید عماد حسینی


تحلیل پیشران های کلیدی توسعه فوتسال کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2454.2771

علی ابوالحسینی؛ سید نصرالله سجادی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


حق جوانان بر تشکیل خانواده در اسلام و حقوق بین الملل بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/ssys.2022.2465.2808

محمد ستایش پور؛ سعیده نظری


تحلیل و تبیین جامعه‌شناختی راهبردهای نقش خانواده‌ در جامعه‌پذیری ورزشی در والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2554.2846

زینب محمدزاده؛ علی باصری؛ شهلا حجت؛ شیوا ازادفدا؛ زهرا علیپور درویشی


طراحی مدل سرمایه گذاری خطرپذیر در حمایت از کارآفرینان جوان در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2492.2804

سپیده نیساری تبریزی؛ حامد رحمانی؛ مرتضی موسی خانی


طراحی مدل درآمدزایی روز مسابقه باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2478.2794

مریم سادات مهدی اسلام؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی


مدل سازی تأثیر منتورینگ در ارتقاء صلاحیت حرفه ای و توانمندسازی مربیان ژیمناستیک استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2435.2759

نگار لرکی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ ناهید شتاب بوشهری


طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های توسعه گردشگری ورزشی هوشمند با اینترنت اشیاء در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2523.2822

ابوالفضل گرامی؛ سید احسان امیر حسینی؛ فرهاد راد


منازعات خانوادگی در میان زوج‌های جوان( بررسی هنجارهای متعارض)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2539.2836

رامین مرادی؛ محمد نوریان نجف آبادی


ارائه الگوی توسعه فوتبال ساحلی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2520.2819

کوروش شجاع سنگانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


بررسی ریسک های زنجیره تامین پایدار باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2486.2800

رسول طریقی؛ سید محمد حسین رضوی


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.818

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم


مفهوم‌سازی و تحلیل سازۀ «شجاعت تحصیلیِ اصیل» در نسل جوان کشور بر مبنای مطالعۀ کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2389.2716

علی پورفلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محمد حسین ضرغامی


شناسایی شاخص‌های اثرگذار در توسعه فرهنگ ورزش دوچرخه‌سواری با رویکرد مدل زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2527.2826

مهدی محمودی یکتا؛ محسن ظریفی خامنه؛ علی خزائی؛ محسن حلاجی


ارائه مدل عوامل موثر بر وندالیسم ورزشی با رویکرد جامعه شناختی در محیط های ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2433.2757

سارا السادات پوررحمت؛ زهرا علی پور درویشی؛ شیوا ازادفدا؛ شهلا حجت


شناسایی پیشران‌های آیندۀ کسب میزبانی رویدادهای بین المللی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/ssys.2022.2434.2758

میثم کریمی؛ عادل افکار؛ غلام رضا خاکسار؛ مجید سلیمانی


تاثیر مدیریت استعداد بر چابکی سازمانی با نقش واسطه ای مدیریت سایبرنتیک در فدراسیون وزنه برداری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2587.2868

لیلا حبیب زاده؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف‌زاده؛ جعفر برقی مقدم


طراحی مدل برنامه استراتژیک بازاریابی رشته‌های ورزشی در حال توسعه با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی (نمونه موردی: ورزش بولس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2552.2844

فاطمه احمدی؛ علیرضا الهی؛ علی اصغر دورودیان؛ شیوا ازادفدا


مطالعه اثر گردشگری مسابقات اسبدوانی برتوسعه اقتصادی استان‏های گلستان، خراسان شمالی، خوزستان، تهران، یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2600.2879

الهه غیناقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسکری


تحلیل کیفی کاهش احتمال بروز تبانی در فوتبال ایران (رویکرد داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.22034/ssys.2023.2530.2828

عاطفه سادات میرمهدوی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی


طراحی و تبیین نقشه راه توسعه ورزش استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2453.2770

کورش ویسی


ارائه مدل تفکر استراتژیک در بهره وری وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2643.2914

سعید سرخه؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


نقش وزارت ورزش و جوانان در گردشگری ورزشی؛ یک تحقیق تماتیک همراه با تحلیل عاملی اکتشافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2613.2891

اسما فکرت؛ اکبر جابری


شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2536.2833

سید جلال عسگری؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت خلیفه


کاوش کیفی فرایند آزار سایبری در میان زنان جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2689.2943

مهرانگیز محمدخانی؛ سعیده گروسی؛ مهدی امیرکافی؛ داریوش بوستانی


طراحی الگوی عوامل موثر بر امید جوانان ایرانی به آینده: با استفاده از رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/ssys.2023.2637.2911

محسن نیازی؛ اکبر ذوالفقاری؛ محسن فرهادیان؛ شکوفه آب شیرین