دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

چرایی رابطه فرا زناشویی زوجین در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.2202.2574

هلن نیک بخش؛ نوروز هاشم زهی؛ نازنین ملکیان


بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر مدیریت بدن (موردمطالعه: دانشجو معلمان دختر پردیس فرهنگیان شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1422.1983

جابر مولایی؛ حبیب هاشمی فر؛ فاطمه هاشمی رئوف


فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.500

لاچین علیزاده؛ محمد نصیری


شناسایی عوامل موثر استعدادیابی ورزش دانش آموزی در سامانه جامع مدیریت اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.495

بهشته دادگر؛ فریده اشرف گنجویی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زینت نیک آیین


ارائه مدل توسعه حاکمیت فکری در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.496

محمد مهدی سلطانی؛ حسین علی محمدی؛ حمید فروغی پور


تحلیل استراتژیک آمایش سرزمینی فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.728.1497

رسول نظری؛ نصرالله سجادی؛ جواد محمدی؛ حسین رجبی


تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.648.1440

فاطمه شایگان؛ مرتضی دوستی


شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت بحران در اماکن ورزشی (مطالعه موردی: استادیوم ورزشی صد هزار نفری آزادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1556.2080

علی اصغر دورودیان؛ معصومه شهبازی؛ موسی اکبری


بررسی نقش سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر حکمرانی خوب مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1096.1750

جعفر خوشبختی؛ داود مودی؛ سید محمد هاشمی آهویی


ارائه مسیر آینده نگری ورزش استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1270.1879

امیررضا آشورماهانی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


طراحی مدل توسعه اشتغال‌زایی در ورزش استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.498

محمد حسین قربانی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ حسین زارعیان


" جوانان و کارزارهای انتخاباتی در ایران : مطالعه موردی انتخابات یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1809.2286

محسن امیری؛ سیمین حاجی پور؛ مجتبی مقصودی؛ رضا کاویانی


تعیین تاثیر مدیریت تنوع بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی ادراک از هویت اجتماعی (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1535.2059

حمید فروغی پور؛ معصومه احدی نژاد؛ نجف آقایی؛ رضا صابونچی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر شکل دهی رفتارهای مطلوب تماشاگران فوتبال با تاکید بر حضور زنان در استادیوم های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1288.1893

محبوبه نقوی؛ احمدرضا خادم


تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1189.1817

محمد باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی


تحلیل کلان روندهای کلیدی مؤثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان با رویکرد تحلیل ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.1607.2137

پرستو رضایی؛ محمد پورکیانی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان


بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.703.1475

رضا خجسته اقبال؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


طراحی الگوی عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در سازمان‏های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.746.1508

سید احسان امیرحسینی؛ علی نقی انصاری؛ مهرزاد حمیدی


الگو های ذهنی بازیکنان لیگ یک فوتبال ایران در زمینه عملکرد تیمی با روش کیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.744.1506

سعید صادقی بروجردی؛ رمضان کریمی؛ بهرام یوسفی


طراحی مدل آسیب شناسی برنامه ریزی اوقات فراغت با رویکرد قعالیت بدنی در استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22034/ssys.2022.589.1389

محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی؛ شمس الدین رضایی؛ مصطفی افشاری


شناسایی مضامین مربیگری ورزش ایران با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1344.1928

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاد؛ رسول نظری؛ احمدرضا موجدی


حق بر حریم خصوصی ورزشکاران در مقررات بین‌المللی مقابله ‌با دوپینگ از نگاه دیوان اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1390.1963

بیتا حمزوی آزاد؛ محمد ستایش پور


اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1522.2113

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


واکاوی پدیده سقف شیشه‌ای، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر در مدیریت ورزش زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1628.2139

عاطفه حبیبی راد؛ حبیب هنری؛ سارا کشکر؛ غلامرضا شعبانی بهار


تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1088.1744

خیام اکبری اصل هاسونی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی


شناسایی عوامل استحکام‌بخش ازدواج در فرهنگ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1794.2276

اردشیر کیانی؛ خدابخش احمدی؛ شکوه نوابی نژاد؛ داود تقوایی


تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1770.2258

علی اصغر اسماعیل زاده


تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران (از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1898.2349

پرویز ملکی؛ چنور ظهرابی؛ ذبیح اله صدفی؛ علیرضا جهانگیری


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اولویت نظام های ارزشی جوانان، مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1863.2320

حسن شیرعلیزاده


تفکر خودکشی تا اقدام ( مطالعه ای پدیدارشناسانه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1866.2323

ملیحه عابدی؛ مجید عابدی


بررسی تأثیر برخی متغیرهای اجتماعی بر گرایش جوانان به مصرف الکل (مورد مطالعه: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1884.2338

کریم رضادوست؛ اسماعیل هاشمی؛ اسماعیل زکوی


بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیز پسران جوان (مورد مطالعه شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1899.2350

علی ایار؛ هادی افرا


طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1387.1962

محمد همایونپور؛ ولی نوذری؛ سید احسان امیرحسینی


طراحی مدل ارتباطی سبک های مدیریت تعارض با موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1621.2131

سعید سلگی؛ فریده اشرف گنجوئی؛ علی زارعی؛ جاسم منوچهری


بررسی آینده نگر انگیزه خدمات داوطلبانه ورزش همگانی و رویدادهای ورزشی محلی با استفاده از روش تحلیل علی لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1623.2133

مهدی نیکویه؛ علی همتی عفیف؛ عین اله کشاورز ترک؛ شهریار شیرویه پور


تحلیل راهبردی منابع انسانی رشته های اولویت دار ورزش استان فارس: با رویکرد آمایش سرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.777.1529

محسن سالاری؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رسول نظری


واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.788.1544

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حمیدرضا یزدانی


ارائه چارچوب نظری مبتنی بر تحلیل و برنامه ریزی توسعه مشارکت ورزشی اقشار خاص (مطالعه موردی جامعه جانبازان، معلولین، ناشنوایان و نابینایان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.815.1566

سید عسگر حسینیان مهاجر؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی


نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان‌شناختی وزارت ورزش و جوانان کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.834.1571

سجاد بیرامی؛ علی محمد صفانیا؛ اکبر آفرینش


تدوین الگوی توسعه روابط بین الملل از طریق ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1643.2160

فهیمه محمدحسن؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ محسن باقریان


شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.858.1587

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی


فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1067.1729

ابوالفضل تجرد


آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1271.1880

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ بهمن طیبی؛ کیانوش دیلمی


آسیب‌شناسی سازمانی آیین‌نامه تأسیس فضاهای ورزشی (کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان) از دیدگاه خبرگان ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1126.1783

داود نصر اصفهانی؛ سمیه رهبری؛ علیرضا خسروی


طراحی مدل توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.857.1586

مظاهر ذوالفقاری؛ زهرا نوبخت؛ مهدی نادری نسب


شناسایی نقش باشگاه در شکل‌گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.732.1615

بهزاد پورفرهمند؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی راهبردهای موثر در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در باشگاه‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.949.1644

علیرضا پاشائی خامنه؛ فرشاد امامی؛ 3. سید عماد حسینی؛ اکرم خواجه پور


طراحی مدل مدیریت خطر در اماکن ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1907.2359

محمدصادق فرجی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان؛ سید صلاح الدین نقشبندی


تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1652.2158

یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج


فراتحلیل عوامل موثر بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1780.2264

محبوب ذکی؛ محمد نصیری


الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.876.1596

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه


کاوش عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1418.1979

مهدی محمودی یکتا؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ فرزاد غفوری


الگوی ساختاری تفسیری بازنشستگی نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1981.2404

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی


تحلیل روابط ابعاد و شاخص‌های بازاریابی تحت وب؛ باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1985.2407

سمیه حسینی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی؛ رسول نظری


تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.689.1462

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی


تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1708.2206

اسلام کریمی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش


تدوین برنامه راهبردی گردشگری ماجراجویانه با استفاده از مدل SOAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1148.1787

صدیق محمودی؛ مظفر یکتایار؛ مهرداد محرم زاده


شناسایی عوامل موثر در موفقیت بسکتبال ایران با رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1363.1941

الهام جیحونی؛ نصرالله محمدی؛ مرتضی دوستی؛ سعید امیرنژاد


ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1689.2188

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع


عوامل فردگرایانه موثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در بین جوانان شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1945.2378

محمد سلیمان نژاد؛ محسن نیازی؛ طاهره سلیمان نژاد


جوانان و طبقه؛ در مسئلۀ معنا و انتساب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1901.2351

سید محسن بنی‌جمالی


عواطف زیسته جوانان در پاندمی کووید19: یک مطالعه پدیدارشناختی در سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1978.2403

الهام شیردل؛ مریم محمدی؛ فاطمه حامی کارگر


جنسیت و آرزوها: انواع و اولویت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1961.2391

سیدعلیرضا افشانی؛ منیره السادات حسینی نسب


" سرگشتگی جوانان " و آموزه ی " فن زیستن در خویش " علی شریعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1568.2089

جعفر قدیری نوفرست؛ علی اکبر امینی


تحلیل روند شهروندی دختران جوان مؤسس سمن‌های جوانان اصفهان: پژوهشی روایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2004.2422

سمانه استکی اورگانی؛ پروین قاسمی؛ علی هاشمیان فر


بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان با تأکید بر عامل فساد ادراک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2038.2452

ربابه اصلانی؛ صمد رسول زاده؛ مهرداد محمدیان


کنش حمایتی سمن‌های جوانان استان مرکزی در دوران شیوع ویروس کووید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2022.2441

ابوالفضل فتح‌آبادی


نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1391.1964

راحله بحیرایی؛ بهرام قدیمی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ علی باصری؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی


شناسایی موانع توسعه دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.963.1655

امین رضا بخشی چناری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1436.1988

ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار


شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1497.2033

محمد علی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ علی یحیی نژاد؛ زین العابدین فلاح


تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی در بانوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1725.2223

بهناز خیاط؛ فریبا محمدیان؛ نیما ماجدی


تاثیر فرهنگ سازمانی با نقش میانجی نوآوری بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1753.2241

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی


طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1783.2267

مجید کریمی؛ نیما ماجدی؛ لیلا صفاری؛ حسین کلهر


بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ورزشی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1877.2331

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی


طراحی نقش رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی و اینرسی سازمانی با نقش میانجی بطالت اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1886.2340

علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ محمد سیاوشی؛ حسین عامریان


طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1902.2356

احمدرضا کیانی؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد Mehrzad


آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1795.2275

فرشاد تجاری؛ حسین صالح؛ حمید سجادی هزاوه


تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1940.2374

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی


طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1100.1752

رحیم رمضانی نژاد؛ شاهرخ بهمئی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ حسین ملتفت


تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1108.1759

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری


اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه ‎گذار در مقاصد گردشگری ورزشی مطالعه موردی؛ استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1143.1785

قدرت الله باقری؛ علی مقدم زاده؛ حسن اسدی دستجردی؛ حسن الماسی؛ مجید جاوید


طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1370.1949

نعمت صادقپور؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا


ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1439.1990

ابوالفضل عمویی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سید عباس بی نیاز


شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1875.2334

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌های موثر بر رفتار سازمانی در ورزش کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی: رشته ورزشی تنیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1930.2370

شراره نوروزی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1991.2411

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری


طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1451.2001

عزیزاله ایروان جم؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی


طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1651.2157

بهروز منتقمی


ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1800.2281

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی


تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.1950.2383

زویا تباری؛ اکبر طالب پور؛ طیبه زرگر


شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2021.2005.2425

جعفر برقی مقدم؛ علی نعمتی خیاوی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی


شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1437.1992

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی


تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید بر روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1699.2193

امیر حسین لباف؛ مسعود نادریان جهرمی


مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در چارچوب مقررات دیوان بین‌المللی داوری ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1939.2375

افشین جعفری؛ هدایت‌الله درخشان


عوامل موثر بر رقابت پذیری برند های پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2002.2420

ابوالفضل فراهانی؛ مریم کاظمی؛ علیمحمد صفانیا؛ حمید قاسمی


بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1164.1799

روح الله عسگری گندمانی؛ صدیقه افلاطون؛ علی صابری؛ ابراهیم دلدار


بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1168.1808

علی همتی عفیف؛ مرتضی انوشه


رابطه بین تحصیلات و ازدواج دختران در ایران در دوره 1395-1385: تحلیل ثانویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2070.2476

فاطمه تنها؛ رسول صادقی


ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2187.2561

زهرا سادات مشیر مشیر استخاره؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی


مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1963.2392

مریم نظری منتظر؛ فرشید نمامیان؛ سید رضا حسنی


طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره مندی از استعداد های جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2060.2469

ناصر حمیدی؛ شیرین عبدلی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


بررسی پیشایندهای فردی و محیطی مصرف مواد مخدّر در بین دانشجویان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2087.2491

رقیه علائی


بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2088.2501

محسن کیانی؛ سوده مقصودی


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری اشتغال جوانان در بخش دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2149.2536

جعفر عینعلی؛ محمد موسوی؛ طاهره فیضی؛ زهرا فروتنی


تحلیل ساختاری نقش عوامل سرمایه ای در امید به آینده جوانان (مورد مطالعه: جوانان استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2200.2572

سعید سلطانی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


مطالعة طراحی و تدوین مدل ابعاد حقوقی جرایم اقتصادی در ورزش حرفه‌ای: آزمون تئوری داده بنیاد با روش‌آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1269.1878

جواد پذیرش؛ شهاب بهرامی؛ حمید قاسمی؛ نازنین راسخ


سوء رفتار مربیان و اثربخشی ادراک شده ورزشکاران از مربیگری: نقش واسطه ای ‏ رابطه مربی- ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1488.2027

پدیده بلوری زاده؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمدرضا اسمعیلی


شناسایی راهکارها و پیامدهای توسعه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1715.2209

سلمان علوی؛ احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ احمد گرامی


تحلیل رفتار سیاسی در سازمان های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1724.2222

ایلیا سادات وجدانی طباطبایی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا رمضانی نوبخت


مدل مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1726.2218

ناصر گل محمدی؛ احمدرضا عسکری؛ مجید خوروش


نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1889.2341

محمد علی نودهی؛ محمد سنایی؛ امیرمحمد هدایتی


مقایسة مشکلات تورهای گردشگری ورزشی در رویدادهای داخلی و خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1958.2389

سیده فاطمه بدیعی نامقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


تدوین مدل سودآوری باشگاه‌های بدنسازی خصوصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2007.2424

لیلا طالب زاده؛ حمید جنانی؛ محبوب شیخعلی زاده؛ محمد رحیم نجف زاده


راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2013.2430

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد


طراحی مدل برندسازی لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2085.2489

تریفه پیامی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپوریقینی


طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2209.2583

ام البنین ازمشا


طراحی مدلی مناسب در ورزش سوارکاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1180.1814

علی چوری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1185.1815

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری


تدوین برنامه راهبردی کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1102.1754

موعود بنیادی فرد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


ارزیابی نقش سطوح سه گانه (کلان، میان و خرد) در توسعۀ ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1263.1874

آرش گچی؛ فرزاد غفوری؛ غلامعلی کارگر


تحلیل عوامل مدیریتی موثر بر باشگاه‌های ورزشی بازیکن‌پرور حاضر در لیگ برتر بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1426.1986

مهران آتشی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علیمحمد صفانیا


شناسایی شاخص های برنامه کنترل راهبردی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2131.2521

حمیرا احمدی مجد؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ علی اصغر دورودیان


بررسی راهبردها و پیامدهای توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2114.2522

مهران احدی؛ مرتضی مطهری؛ رضا بهدری


تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه راهبردهای استعدادیابی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2133.2523

عسگر قنبری؛ مجید خوروش؛ احمدرضا عسکری


شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی جودوی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2169.2550

مسعود حاجی آخوندزاده؛ جاسم منوچهری؛ فرشاد تجاری


تدوین مدل سازمان ورزشی نوآور در راستای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و ارتباط آن با عملکرد سازمان های ورزشی منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2046.2468

فروغ اسدی؛ علیمحمد صفانیا؛ نصرالله محمدی


تحلیل عوامل فناورانه/ آموزشی موثر بر ترویج وتوسعه بازی‌های بومی و محلی در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1259.1872

مرتضی دوستی؛ منصوره مهدی نژاد؛ سعید تابش


آینده نگاری ورزش قهرمانی ایران با روش سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1286.1891

جواد محمدخانی؛ لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی


تاثیر شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1331.1922

مسعود سلیمانی؛ نصرالله سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مهرزاد حمیدی


تدوین الگوی جامعه پذیری شهروندان از طریق مشارکت در ورزش همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1368.1946

محبوبه خداپرست؛ مهدی سلیمی


شناسایی جذابیت های ورزش زورخانه ای در جذب گردشگران خارجی از دیدگاه راهنمایان گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1393.1965

سجاد قاسم پور؛ جواد شهلایی؛ حبیب هنری


تدوین مدل ارتباطی بین جهت گیری راهبردی و نوآوری سازمانی با گرایش کارآفرینی در وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1085.1762

مجید ورمقانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ معصومه مجیدی پرست؛ نصراله عرفانی


تاثیر رهبری تحول آفرین با خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1416.1980

محمد سعید صالح نیا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زهرا حاجی انزوهایی


الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1011.1692

لیلا بهرامی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری


سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1462.2005

شهرام نظری؛ محمدحسین قربانی؛ محسن خمارلو؛ احسان قائم مقامی


رابطه نفرت‌پراکنی اینترنتی با امنیت و لذت اجتماعی با تاکید بر نقس میانجی نگرش رسانه‌های اجتماعی در ورزشکاران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2259.2618

علی اصغر دورودیان؛ زهرا سادات مشیر استخاره


طراحی مدل ساختاری موانع اجرای برنامه ریزی راهبردی در فدراسیونهای ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.775.1531

حوریه نیک دست


شناسایی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.640


ارائه مدل تاثیرگذاری تعهد کاری کارکنان بر عملکرد شرکت های تولیدی ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.641


مقاله پژوهشی

تحلیل جنسیت بازیکنان و ارایه مدل نقش میانجی گری نگرش ورزشی دررابطه علی نظریه اسنادی باجهت گیری ورزشی لیگ والیبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.517.1342

مژگان احمدیان؛ اکبر آقرینش؛ رضا نیکبخش


نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.643

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی


طراحی الگوی مولفه‌های رهبری عاطفه بنیاد در جهت جذب جوانان با استعداد به مشارکت در برنامه های آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1786.2270

داریوش حیدری؛ الهام کاویانی؛ فرانک موسوی؛ سوسن لایی


شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.645

شهره صادقی1


آثار ماده‌های قانونی (88 و 27) بر عملکرد اجرایی هیات‌های ورزشی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.647

مهدی سلیمی؛ محسن طیبی


شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه‌ای فوتبال در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.648

ابراهیم شکوری شوره دلی؛ رضا نیکبخش؛ فریده شریفی فر


شناسایی موانع بازاریابی ورزش حرفه‌ای زنان ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.649

شهره صادقی؛ سیّد نصراللّه سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مجید جلالی فراهانی


طراحی برنامه استراتژیک ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.650

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست


تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.651

احدیه صادقی کلانی؛ 2. شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی


مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.652

مجتبی جودی1؛ مهدی نادری نسب؛ وحید مقدم؛ رحیم رمضانی نژاد


بررسی مولفه ها و شاخص های موثر در پیاده سازی آموزش مجازی و آنلاین به منظور تدوین مدل راهبردی مناسب ( بر مبنای امکان سنجی) در اداره های ورزش و جوانان استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1458.2002

کمال باقری؛ مهدی باقری؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


شناسایی مزایا و معایب به‌کارگیری مدیران جوان در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2271.2630

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ افسانه دهقانپور فراشاه


شناسایی عوامل موثر بر دیپلماسی ورزشی ایران با رویکرد تحلیل کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1218.1842

فریبا محمدیان؛ سید رضا صالحی امیری؛ مهدی هنرمند


بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1280.1886

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی


مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1470.2012

رضا گرجی مرغملکی؛ مهدی سلیمی؛ رسول نظری


تدوین الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1477.2018

سید عماد حسینی؛ ایدین حاجی بکلو؛ فرشاد امامی


تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.659

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی


تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1531.2056

عبدلحمید زیتونلی


شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1495.2031

محمدرضا رجبی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ غلامعلی کارگر؛ حبیب هنری


بررسی و اولویت‌بندی عوامل ورزشی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1229.1850

حسین زارعیان؛ الهام فسنقری؛ محمدصادق افروزه؛ سعید تابش


شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1608.2119

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی


حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1610.2121

اصغر غلامی؛ فرشاد امامی؛ سعید امیرنژاد؛ جمشید سیارنژاد


تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان‌های ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1627.2136

علی رشیدی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی


تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.666

کاوه میرانی؛ زهراحاجی انزهایی؛ وحید ربیعی؛ شاهو زمانی دادانه


بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1667.2170

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور


تاثیر ویژگیهای نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1819.2293

سمیه تربتیان مشهدی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


تدوین الگوی تأمین مالی جمعی برای پروژه‌های ورزشی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2034.2449

مجید سلیمانی؛ یوسف خدرویسی؛ عادل افکار


شناسایی و اولویتبندی علل وفاداری مشتریان به برند پوشاک ورزشی ایرانی با رویکرد AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.670

محمد سررشته داری؛ محمد پورکیانی؛ فرشاد امامی


بهینه‌سازی شاخص‌های ارزیابی مربیان ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1448.1998

رسول منعم؛ غلامرضا شعبانی بهار


تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1649.2155

کاوه آزاده؛ فرشاد امامی


نقش گردشگری‌ورزشی در توسعة روابط صلح‌آمیز مبتنی بر مدل ساختاری تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1665.2168

زهرا محمودی؛ فریبا محمدیان؛ زهرا نوبخت


ارائه الگوی نظارت و ارزیابی بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان فدراسیون فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1680.2180

امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی


طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی کل وزارت ورزش و جوانان با روش نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1714.2208

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی


ساخت، روایی و پایایی‌سنجی پرسشنامۀ عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1744.2235

سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی قاسمی سیانی


ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1749.2247

افشین اخگر؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطان پناه


تأثیرات شیوع کووید-19 بر میزان فعالیت‌های ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1782.2266

شمس الدین رضایی


شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1784.2268

علی کاشی؛ زهرا سرلک


طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید برتوسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1790.2272

امید فتح الهی پروانه؛ میرحسن سیدعامری؛ سید نصرالله سجادی


تدوین مدل کسب و کار الکترونیک در گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1852.2313

لاچین نورالهی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ رضا نیک بخش


ارائه مدل فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات‌فراغت در مراحل مختلف زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1999.2416

آمنه اسدالهی؛ سید حمید سجادی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


طراحی مدل توسعه اکوسیستمی ورزش در شمال کشور براساس همسوسازی حوزه‌های همگانی و قهرمانی و همگرایی بین استانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2031.2444

کیانوش دیلمی؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری


تدوین مدل شایسته سالاری مدیران سازمانهای ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1975.2464

مسلم کاظمی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة ورزش تفریحی زنان ایران با استفاده از تکنیک دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2127.2517

الهه سعادتی فرد؛ الهام فسنقری


بررسی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2215.2584

زهرا مرادی سرکارآباد؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علیمحمد امیرتاش؛ علی زارعی


تحلیل راهبردی توسعه ورزش دانش آموزی خراسان رضوی و ارائه استراتژی‌های توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1750.2239

محمد اردمه؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل


مطالعه کیفی عوامل موثر بر ارزیابی فدراسیون‌های ورزشی کشور با

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1765.2250

محمد نوروزیان؛ مژگان خدامراپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطانپناه


تبیین و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1793.2274

احسان روشن ضمیر؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1806.2284

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری


شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1815.2289

مهدی آرمندنیا؛ محبوبه نقوی؛ برانوش نیک بین


طراحی مدل بهینه توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1824.2294

علی محمدی؛ معصومه کلاته سیفری


تحلیل محیطی و ارزیابی موقعیت فوتبال ساحلی ایران با رویکرد استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1827.2296

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ مهدی رستگاری


تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1766.2251

حسین صفری نسرانی؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش؛ پریوش نوربخش


کاربست شیوه‌های تبلیغات سبز مبتنی بر‌ارزش‌های بومی در مدیریت اماکن ورزشی (مطالعه موردی: یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1839.2303

فاطمه دانشگر؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی


تدوین مدل استعدادیابی ورزشی در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2048.2459

آذر هاشمی؛ فریده اشرف گنجویی؛ شیوا آزادفدا؛ حمید سجادی هزاوه


شناسایی شاخص های خط مشی گذاری اخلاقی و فرهنگی در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2066.2474

ندا سعیدنیا؛ حمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ جاسم منوچهری


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2168.2549

مهدی علیخواه؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ


تدوین الگوی عوامل مؤثر در کسب میزبانی بازی‌های المپیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2176.2556

سعید مولایی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی


ورزش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2197.2570

محسن بهمنی؛ رضا صابونچی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی


شناسایی عوامل مؤثر بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2296.2650

راحله قمصری خواص؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید عماد حسینی


تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.702

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری


واکاوی دلایل شکست پرونده‌های حقوقی ایران در دعاوی بین‌المللی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1873.2328

احسان اسداللهی؛ رضا حیدری؛ احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور


شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1904.2354

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد


طراحی الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.705

زهرا برزگر یزدی؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب


ارزیابی و رتبه بندی کارایی هیات های کاراته استان های کشور با استفاده از الگوی BCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1917.2364

سید محمد علی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1922.2365

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون


ارائه الگوی تعاملی نقش‌های رسانه در جهت عادی سازی جریان مشارکت ورزشی در دوران پساکرونا با استفاده از رویکرد دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1956.2388

محمد حسن قزلی؛ لیلا جمشیدیان؛ مهرزاد مقدسی


تدوین الگوی ساختاری‌تفسیری توسعه بازاریابی فدراسیون رزمی (انجمن‌های ورزش‌های‌رزمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1960.2390

محسن احمدی؛ نعمت الله نعمتی؛ طاهره باقرپور


شناسایی موانع رشد استارت آپ ها در بخش ورزش و ارائه راهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1973.2402

زینب مندعلی زاده؛ کریم زهره وندیان؛ محمد رضا عظیمی


طراحی مدل ساختاری تفسیری چالش‌های شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه خرده فروشی آنلاین کالا و تجهیزات ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2003.2421

پروین آزادگان؛ شهاب بهرامی؛ کورش ویسی؛ حسن صفی خانی


ارزیابی اماکن ورزشی شهر تبریز با توجه به فاکتورهای پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2018.2435

مجتبی بابائیان؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حبیب محمدپور یقینی؛ جعفر برقی مقدم


طراحی الگوی درآمدزایی هیات‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2196.2571

فرامرز کیانی زاده؛ شهرام علم؛ محمدحسن فردوسی؛ زهرا هژبرنیا؛ نجف آقایی


ارائه مدل موانع ساختاری رشد و توسعه جایگاه زنان در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2283.2639

گلرخ عیوضی کلش؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی


الگوی پیشنهادی مدیریت کشتی آزاد ایران برای المپیک 2024 پاریس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2020.2437

فاطمه رضاپور؛ مهرداد محرم زاده


ارائه راهکارهای توسعه ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2035.2451

محسن رضائی؛ میثاق حسینی کشتان؛ رضا سعیدی؛ صلاح دستوم


مقایسه حمایت سازمانی، تبانی وخشونت ادارک شده در میان داوران فوتبال ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2140.2528

محمد امین سواری؛ اسماعیل ویسیا؛ امین خطیبی


بررسی نقش مدیریت سبز بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2143.2530

صادق جلالی؛ ساره جعفری؛ اسما قانع


شناسایی پیشران های انتخاب روسای فدراسیون های ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2170.2551

ارسلان چولکی؛ رمضان کریمی


بررسی روابط درونی ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشگاه‌های ورزشی در ایران با روش دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2174.2553

طیبه زرگر؛ استیون رین


طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2193.2567

سجاد طیبی؛ جمشید همتی مرادآبادی؛ ولی نوذری


عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2203.2573

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون


مدل توسعه دوچرخه سواری شهری در دوران پاندمی کوید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2208.2576

بهارک ناصری سیسی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی


طراحی مدل پیامدهای توسعه بازی‌ها و ورزش‌های سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2213.2581

پیمان کاکاویسی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


ارائه مدل توسعه کاربست دستاوردهای علمی پژوهشی با تاکید بر حوزه ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2216.2585

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ حمید قاسمی


تبیین الگوی نهادینه‌سازی حقوق ورزشی مبتنی بر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2241.2606

عمر محمدی؛ کورش ویسی؛ مظفر یکتایار


تدوین مدل توانمندسازی کارکنان بر اساس سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2057.2466

طهماسب شیروانی؛ روح اله اسدی


طراحی مدل سیاست‌پذیری سیستم ورزش نخبه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2065.2473

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه سادات زرگر


بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه افراد حقیقی در توسعه باشگاه های ورزشی از طریق بورس اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.1987.2486

مسعود نادریان جهرمی؛ الهام اخوان


ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد اسلامی _ ایرانی پیشرفت در ادارات کل ورزش و جوانان، با تکنیک ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2103.2504

سید حمیدرضا اشرفی؛ کاملیا عبدی؛ امیر کاظمی


ارائه مدل تفسیری - ساختاری شاخص‌های پیش‌برنده و بازدارنده تنیس روی میز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2116.2512

مریم زینل فامیله؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/ssys.2022.2106.2513

محمد رضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی


شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

10.22034/ssys.2022.1732.2224

هادی کاظمی؛ جواد شهلایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ حبیب هنری


بزه‌دیده شناسی جرائم علیه جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22034/ssys.2022.734

محمدعلی فاطمی نیا؛ قباد کاظمی؛ ستار پروین